header

Maria Vennekens

pasfotoIk werd in 1954 geboren in Horst (Noord Limburg) en groeide daar ook op. Sinds midden jaren ’70 woon ik in Venray en heb daar jarenlang gewerkt als lerares basisonderwijs. Vanaf 2016 geniet ik van mijn pre-pensioen.

Kalligrafie

Rond 1985 werd ik gegrepen door het kalligrafievirus. De mogelijkheden van letters zijn onuitputtelijk. De 26 letters van ons westerse alfabet zijn op zoveel manieren te combineren tot een interessante vormgeving, dat het spelen hiermee onbegrensd is. Voor een verdere verdieping van mijn kennis en vaardigheid op kalligrafisch gebied volgde ik de opleiding voor de MO-akte schrijven en deed een driejarige deeltijdopleiding aan de Grafische school in Eindhoven. Daarnaast waren er diverse cursussen en workshops in binnen en buitenland waaraan ik deelnam. De zoektocht naar een eigen vormentaal heeft belangrijke impulsen gekregen door Hans Joachim Burgert en Monica Dengo. Runen, Aziatische en Afrikaanse schriften boeien me enorm door hun eerlijke en grafisch interessante vormen.

Een aantal jaren was ik binnen de Nederlands Vlaamse vereniging voor kalligrafen actief als redactielid van het tijdschrift Scriptores, bestuurslid en later voorzitter van de vereniging en als organisator de jaarlijkse zomerstage.

Ook ben ik al jarenlang lid van het Lettercollectief Noord Limburg – een groep actieve kalligrafen die maandelijks onder de bezielende leiding van Wilbert Wegman bijeen komen.

In de loop der jaren heb ik aan diverse groepsexposities deelgenomen, onder andere de exposities van Scriptores in 1992, 2000 en 2005, “De waan” in Venray in 2003 en “Kunst in letters” in Roermond in 2010. In mei 2011 werd kalligrafie en zentangle van mijn hand getoond in de bibliotheek van Venray.

Zentangle

Enige jaren geleden vond ik Zentangle, de meditatieve kunstvorm op het kleine vierkante vlak. Puur grafische vlakverdeling door de herhaling van patronen. Het bezig zijn met Zentangle geeft rust en plezier, het bevordert het zelfvertrouwen, de creativiteit en de concentratie en heeft prachtige kunstwerkjes als resultaat. In Amerika volgde ik de opleiding tot Certified Zentangle Teacher als een van eersten in Europa. Inmiddels is er ook in Nederland een hechte groep CZT's. Het is heerlijk om mensen te begeleiden op hun weg in deze nieuwe kunstvorm. Wat eerst ingewikkeld en ondoenlijk lijkt, wordt lijn voor lijn opgebouwd met telkens weer een verrassend resultaat.